Referat fra generalforsamling i Læsø Kunstforening

12. august 2021 kl. 19.30 på biblioteket i Byrum

  1. Velkomst ved formand Kirsten Thyø. Leif Ladefoged vælges til dirigent – med applaus

2. Formandens beretning. Det har været et år præget af Covid 19. Der har været aflysninger, men der har været stadig aktivitet i bestyrelsen. Der har været gennemført udstillinger i Luddes Hus i påsken og i sommersæsonen. Der har været vekslende udstillinger på færgen Margrete. Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder. Der er planlagt en medlemsudflugt til Skagen den 9 september 2021. Den 24 august vil der være et forberedende foredrag i biografen. Den 24 august vil der også være en lille sammenkomst, hvor sidste års indkøb af Bjarne Højlund vil blive hængt op i Byrum biblioteks vindfang. Generalforsamlingen godtog tilfreds beretningen.

3. Fremlæggelse af årsregnskab. Margit fremlagde et flot og tilmed revideret årsregnskab, som generalforsamlingen godkendte.

4. Der er ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

5. Der er ingen forslag fra bestyrelsen.

6. Generalforsamlingen vedtog, at kontingentet forbliver uændret.

7. Valg. Kirsten Thyø og Christian Skogberg genvælges. Kirsten Larsen nyvælges som suppleant. Leif Ladefoged og John Nielsen genvælges som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt. Der var mange forslag til samarbejde mellem de kulturelle foreninger på Læsø – med fokus på billedkunst. Der ligger også et arbejde i at få fastlagt, hvilke kunstværker Læsø Kunstforening har udlånt til hvem. Der var også en idé om at lave en kunsthåndværkerweekend på Læsø.

Generalforsamlingen startede og sluttede med fællessang: “En yndig og frydefuld sommertid” og “Go, nu nat”.


Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s