Kontakt

Formand:
KirstenThyø
Egegårdsvej 6
9940 Læsø
kirsten@thyoe.dk

Næstformand:
Sekretær
Christian Skogberg
På Remmerne 6
9940 Læsø
skogber@gmail.com

Kasserer:
Margit Pedersen
Becksvej 1
9940 Læsø
margit.pedersen@pc.dk


Ordinære bestyrelsesmedlemmer:
Cilla Jahn
9940 Læsø
cilla.anne.jahn@gmail.com

Marianne Dalmark

Tørkerivej 10
9940 Læsø
dal-mark@hotmail.com

Lone Kristensen
Æblevej 24
9940 Læsø
lonekristensenlone@gmail.com

Suppleant:
Kirsten Larsen
N. P. Nielsensvej 16
9940 Læsø
byrumkattegat@gmail.com